Børns seksuelle udvikling

Spædbørn

Spædbørn fødes med fornemmelser for, hvad der opleves som lyst og ulyst, hvad der føles behageligt og ubehageligt. Spædbørn har brug for kærtegn og berøring for at udvikle sig. Spædbarnets tilknytning til et andet menneske er grundlæggende for dets udvikling og overlevelse.

Spædbarnet vil hurtigt finde ud af, at det føles rart, når det bliver vasket ved kønsdelene eller får skiftet ble. Det vil pille ved sig selv, hvor det kan komme til, og nyde berøringen. Spædbarnet er dog ikke i stand til bevidst at stimulere sig selv. Dette er spædbarnets motorik, læring og hukommelse slet ikke udviklet nok til. Spædbarnet er født med en drift, der er lige så naturlig som tørst og sult, og det er denne, der kommer til udtryk.

Spædbarnets medfødte evne til at få erektion (for kvinder øget tilførsel af blod i underlivet og mænd som rejsning) er ikke det samme som at få en orgasme. Orgasmen er en tillært evne som fremkaldes ved vedvarende stimulation. Spædbarnet mærker på sine forældres reaktion, om dets barnlige seksualitet er positiv eller negativ. Reagerer forældre med varme og nærhed, lærer barnet, at seksualitet er godt, hvilket bidrager til en sund udvikling. Reagerer forældre med skam eller overser de barnets nysgerrighed, kan dette medføre en frustration eller skæv opfattelse af seksualitet som noget forkert og forbudt. Sidstnævnte reaktion fra forældre hænger ofte sammen med, at forældrene ikke selv har gjort sig tanker om egne grænser eller er bange for at overtræde barnets grænser gennem for meget oplysning.

Som voksne er vi gode til at opmuntre og underbygge børns eksperimenter på mange forskellige områder, men ofte, når det handler om seksualitet, overlader vi børn til selv at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Voksne spiller en stor rolle i forhold til at skabe en forståelse hos børn om, hvad en sund seksualitet er, hvad der er okay, og hvor grænsen går.

Er du barn eller ung?

Har du eller én, du kender, været udsat for et seksuelt overgreb? Er du mellem 0-18 år? Så kan du få hjælp her. Et seksuelt overgreb kan være mange fo…

Læs mere...

Læs mere...

Er du professionel?

Børn og unges trivsel er vor alles ansvar. I Grønland viser statistiske undersøgelser, at én ud af ti drenge og én ud af tre piger udsættes for seksue…

Læs mere...
Login