Definitioner af seksuelle overgreb

Der er mange forskellige definitioner på seksuelle overgreb. I Saaffik er der opmærksomhed på forskelle i definitionerne mellem seksuelle overgreb, seksuelt misbrug og seksuel vold. Nedenfor beskrives nogle af definitionerne.

Saaffik benytter til daglig begrebet seksuelle overgreb, da denne betegnelse er almen kendt og samtidig dækker over en bred vifte af seksuelle overgreb, Saaffik ser i arbejdet.

 

Seksuel vold

Betegnelsen seksuel vold kan benyttes som en overordnet betegnelse for både seksuelle overgreb og seksuelt misbrug. Vold kan opdeles i fysisk, psykisk og seksuel vold. I alle former for vold findes en psykisk komponent. Vold betragtes som en overordnet betegnelse og indebærer, at den krænkende person udnytter sin egen magtposition i en krænkelse af et barn, som lider overlast af handlingen, som f.eks. ved seksuel vold.

Læs mere om seksuel vold her: http://www.alternativtilvold.dk/seksuelvold.asp

 

Seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb mod børn og unge defineres som enhver handling eller aktivitet af seksuel art, hvor:

  • Barnet eller den unge ud fra sin alder eller sit udviklingstrin ikke er i stand til at forstå eller ikke giver samtykke til handlingen.
  • Barnet eller den unges personlige og (eller) fysiske integritet krænkes.
  • Den krænkende part udnytter barnets eller den unges afhængighed eller udnytter sin egen magtposition, der baserer sig på den krænkende parts behov.
  • Samfundets lovgivning og (eller) den almindelige moral overskrides.

Handlingerne eller aktiviteten af seksuel art kan f.eks. være incest, blufærdighedskrænkelse, beføling, samleje eller anden kønslig omgang m.v. Den krænkende part kan være en voksen, men også en ung eller et barn.

 

Seksuelt misbrug

Betegnelsen seksuelt misbrug bruges hyppigt som sidestillet med seksuelle overgreb. Betegnelsen anvendes her ved gentagne overgreb mod børn og unge som f.eks. ved incestuøse langvarige forhold eller overgreb mod ét barn i en længere periode. Overgrebene begås også her af en mere erfaren person, som barnet eller den unge står i et afhængighedsforhold til.

Se mere om definitioner på seksuelle overgreb og seksuelt misbrug her: http://www.socialstyrelsen.dk/siso/seksuelle-overgreb/fakta/definition-pa-seksuelle-overgreb

 

Pædofili

Seksuelt misbrug relateres også ofte til pædofili, men adskiller sig fra det ved, at ikke alle overgreb begås af pædofile og ikke alle pædofile misbruger børn.

Pædofili er en tilstand, hvor en person tiltrækkes seksuelt af børn og ønsker et seksuelt samvær med dem. Pædofili er en seksuel afvigelse i den forstand, at den seksuelle adfærd afviger fra flertallet i en befolkning. Hvis den pædofile udlever sine ønsker om seksuel samvær med børn, kaldes dette pædofil adfærd. Man kan desuden være pædofil i forskellige grader, f.eks. kan en person have pædofil adfærd, samtidig med at han/hun har voksne partnere. Det er dog sådan, at man kan definere den ”ægte pædofile” som en person, der udelukkende retter sin seksualitet mod mindreårige og kun opnår seksuel tilfredsstillelse gennem tanker eller handlinger med mindreårige børn. Den pædofile erkender ikke, at der er en klar skelnen mellem den voksne seksualitet og barnets seksualitet, og at disse to aldrig kan sidestilles.

Læs om pædofili her: http://da.wikipedia.org/wiki/P%C3%A6dofili

 

Incest

Incest eller blodskam er, når der er et seksuelt forhold mellem biologisk beslægtede. Dvs. blodsbeslægtede familiemedlemmer. Dette kan være mellem voksne, mellem børn eller mellem voksne og børn. Incest er i juridisk forstand ulovligt og kan straffes derefter ligesom andre former for seksuelle overgreb.

Man ved, at jo tættere relation, der er mellem barnet og krænkeren, jo større skadesvirkninger kan det have på barnet. Det betyder også, at selvom incest omhandler blodslægtninge, vil seksuelle overgreb fra en person i tæt relation til barnet såsom en stedfar, adoptivsøn, stedsøster eller andre tætte, men ikke-blodrelaterede slægtninge give lige så voldsomme skadesvirkninger på barnet som ved incest.

 Læs en definition på incest her: http://da.wikipedia.org/wiki/Incest

 

Kategoriopdeling af seksuelle overgreb

For at forstå graden af det seksuelle overgreb kan man yderligere opdele det i kategorier.

1. Overgreb uden fysisk kontakt. F.eks. opfordring til seksuelle aktiviteter, se pornofilm sammen, blive fotograferet eller filmet på en måde, der stimulerer den krænkende parts behov, se på en voksen onanere eller beføle sig selv på en seksuel måde, se på en voksen blotte sig.

Denne kategori kaldes også passivt overgreb.

2. Overgreb med fysisk kontakt. F.eks. blive kysset og kærtegnet på en seksuel måde, få taget tøjet af, skulle røre krænkerens kønsdele, selv blive befølt med eller uden tøj på.

Denne kategori samt nedenstående kategori 3 kaldes aktivt overgreb.

3. Overgreb med forsøg på eller fuldbyrdet samleje vaginalt eller analt samt voldtægt.

De forskellige definitioner og kategoriale opdelinger fortæller os intet om den (psykologiske) proces, der har været forud for overgrebet, eller om hvor længe overgrebet har stået på. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på alle omstændigheder om overgrebet for at forstå den belastning, som overgrebet kan have udgjort for barnet eller den unge.

Relationen mellem barnet/den unge og krænker, graden af overgrebet, samt hvor længe overgrebet har stået på, har alt sammen en stor betydning for den traumatiserende virkning, det seksuelle overgreb får.

Er du barn eller ung?

Har du eller én, du kender, været udsat for et seksuelt overgreb? Er du mellem 0-18 år? Så kan du få hjælp her. Et seksuelt overgreb kan være mange fo…

Læs mere...

Læs mere...

Er du professionel?

Børn og unges trivsel er vor alles ansvar. I Grønland viser statistiske undersøgelser, at én ud af ti drenge og én ud af tre piger udsættes for seksue…

Læs mere...
Login