Konsekvenser af seksuelle overgreb

Udover de reaktioner, der kan fremkomme (http://10.206.70.59/om-seksuelle-overgreb/tegn-og-reaktioner/), kan følgerne af seksuelle overgreb være mange og voldsomme. Følgerne af overgrebet kan være store for den ramte, dennes pårørende og for samfundet. Hemmeligheder, tabuisering og reaktioner herpå påvirker hele vejen rundt.

Vedvarende fysiske og psykiske mén, stressreaktioner, depression, PTSD samt skam- og skyldfølelser og problemer i relationer til andre er nogle få af de konsekvenser, der kan opstå efter et seksuelt overgreb.

Børn, der udsættes for seksuelle overgreb, udvikler mange gange et negativt selvbillede og kan gennem livet få svært ved at mærke sine personlige grænser.

Voksne med senfølger af seksuelle overgreb kan opleve at have et ambivalent forhold til sex, eget kropsbillede og intime relationer til andre mennesker. De kan opleve det svært at stifte familie eller indgå i andre relationer i livet som f.eks. igennem arbejdslivet.

Mennesker er dog forskellige og reagerer forskelligt på traumatiske oplevelser i barndommen såsom seksuelle overgreb.

Vi fødes med forskelligt udgangspunkt, forskelligt genetisk fundament og vokser op i forskellige miljøer. Nogle mennesker vokser op i et miljø med bedre psykiske og sociale forhold end andre og klarer måske derfor voldsomme oplevelser bedre end andre. Denne forskel i styrke hos mennesker kaldes modstandskraft eller resiliens.

Resiliens kan beskrives som de forhold i ens person, der gør det muligt at klare sig godt trods svære opvækstvilkår. Ens modstandskraft eller resiliens udvikler sig på baggrund af ens medfødte egenskaber, men lige så meget på baggrund af ens opvækstvilkår. Dette kan være en stabil tillidsfuld voksen, et godt socialt netværk, egen personlighed – f.eks. at være aktiv fremfor passiv eller ansvarsfuld fremfor hjælpeløs. Ikke kun ét enkelt forhold gør sig gældende, men et samspil af flere faktorer.

Læs mere om senfølger af seksuelle overgreb samt tilbud til voksne med senfølger her:

www.tasiorta.gl

http://landsforeningen-spor.dk/

Er du barn eller ung?

Har du eller én, du kender, været udsat for et seksuelt overgreb? Er du mellem 0-18 år? Så kan du få hjælp her. Et seksuelt overgreb kan være mange fo…

Læs mere...

Læs mere...

Er du professionel?

Børn og unges trivsel er vor alles ansvar. I Grønland viser statistiske undersøgelser, at én ud af ti drenge og én ud af tre piger udsættes for seksue…

Læs mere...
Login